Det blir gjennomført kurs for fritidsfiskere som ønsker å lære å telle lakselus og å skille oppdrettsfiskfra villfisk.

Lakselusa overlever ikke i ferskvann og slipper derfor etter noen dager i elva. Vi ønsker allikevel at all fisk registreres,enten den har lus eller ikke. Det vi ønsker er å se om tallene samsvarer med NINAs tall fra kilenotfangstene.

Vi registrerer lus i tre kategorier

Lakselusa har ulike stadier og størrelser. I dette prosjektet har vi delt lakselusa inn i de samme tre kategoriene som NINA benytter i sine registreringer.

• Kategori 1 er kjønnsmodne holus med eggstrenger. Disse er lette å kjenne igjen.

• Kategori 2 er bevegelige lus. Dette er en kategori som utgjøres av bevegelige stadier av begge kjønn. Disse lusene kan lett flyttes på dersom du stryker over dem.

• Kategori 3 er fastsittende lus. Disse kan være svært små, er mer langstrakte enn bevegelige lus og flytter seg ikke når du stryker over dem, men roterer rundt festetråden som sitter fast i laksehuden.