På en 7,5 kilos sjø-ørret ble det funnet 5 stk kjønnsmodne holus med eggstrenger, 7 stk bevegelige lus, og 8 stk fastsittende lus.
Meldingen blir: 7,5 sø 5-7-8 sendes til 0-FISK (03475).

Send èn SMS eller MMS per fisk.Koder for fisk:la = vill-laks
op = oppdrettslaks
 = sjø-ørret
sr = sjø-røye
rb = regnbueørret= ikke teltVillfisk som ikke har lus skal også rapporteres!

Vi oppfordrer til innsending av bilder sammen med meldingen via MMS, samt uttak av skjell som puttes i skjellkonvolutt som dokumentasjon.