Hjelp oss å ta pulsen på villfisken!

– Registrer antall lus
– Rapporter fangst av rømt oppdrettsfisk

Lakselus og rømt oppdrettsfisk er faktorer som truer våre bestander av vill laksefisk. Veterinærinstituttet i samarbeid med Norges jeger- og fiskerforbund og Norske lakseelver har derfor etablert et SMS/MMS-basert prosjekt som vil kunne bidra til økt kunnskap om forekomst av lus og rømt oppdrettsfisk i fjorder og elver. Prosjektet støttes av Direktoratet for naturforvaltning.

NB! Denne ordningen er ikke et forskningsprosjekt. Dataene som genereres vil derfor bli tolket forsiktig. Først når vi over tid har kunnet sammenholde disse registreringene med andre data, vil vi kunne si mer om nytteverdien.

Ditt bidrag er viktig!

Ordningen samler observasjonene fra fritidsfiskerne. Send helst som MMS: bilder er god dokumentasjon. Ta også skjellprøver, da vil du bidra til at man går vekk fra rykter og over på dokumentasjon og kunnskap.

Fritidsfiskere i hele landet har nå mulighet til å delta i dette prosjektet for registrering av lus på laksefisk, og eventuell fangst av rømt oppdrettsfisk. Din registrering legges fortløpende på denne siden (se kart). I tillegg vil dataene bli bearbeidet og vurdert av Veterinærinstituttet i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). De som deltar må akseptere at det registreres hvor meldingen sendes fra, dette gjøres i forbindelse med innsending av første melding. Uten bekreftelse vil ikke meldingen bli registrert. Deltakere kan bli oppringt for en enkel spørreundersøkelse.

Innsendte bilder vil bli presentert på Google Maps og Google Earth gjennom denne nettsiden, men disponeres fritt av prosjektet.

Innsendere deltar i trekning av premier ved sesongslutt!

Merk fiskeredskapene dine

Er du en stor fisker og stolt av det? tsreklam.se har profilartikler som du kan sette logoen på eller trykke på. Her finner du alt fra jakker til vannflasker eller reflekser.