Fiskealarmen.no er en ordning for frivillig innmelding fra fiskere som fanger vill laksefisk og oppdrettsfisk i elv og sjø. Ved bruk av SMS eller MMS melder en inn lusetall og fangst av oppdrettsfisk. Dataene vil akkumuleres på fiskealarmen.no og være tilgjengelige for både forvaltning og publikum i form av kart og grafer pr region. Vår erfaring er at de fleste fritidsfiskere er meget kompetente og motiverte til slikt arbeid.

Fritidsfiskere utgjør et feltapparat som dekker hele kysten. I praksis blir dette en radar som vil kunne melde fra om det oppstår en situasjon med unormalt høye tall av lakselus eller rømt oppdrettsfisk. Kursing og informasjonsmateriell skal bidra til å øke kvaliteten på innrapporteringene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Jeger og Fiskerforbund, Norske Lakseelver og Veterinærinstitittet.

Tolking av data

Dette er ikke et forskningsprosjekt og dataene som genereres vil derfor bli tolket forsiktig.

Kjøring av fisk, håving og håndtering medfører at fisken mister lus. Fisk som fanges etter at den har begynt oppvandringen i et vassdrag vil også miste lus. Tidlig rømt smolt kan fremstå som villfisk. Andregenerasjons oppdrettsfisk vil heller ikke kunne avsløres på annet enn genetikk.

Tolking av resultatene vil skje i etterkant i samarbeid med NINA. Først når vi over tid har kunnet sammenholde disse registreringene med andre data, vil vi kunne si mer om nytteverdien.

Forutsetninger

De som rapporterer inn må tillate at det registreres hvor meldingen sendes fra. Dette skjer ved at en under første registrering mottar en SMS fra teletjenesten som spør om en tillater registreringen, og denne meldingen må man bekrefte.

Husk at dataene registreres geografisk der meldingen sendes fra. Vi oppfordrer derfor alle til å sende registreringene umiddelbart etter fangst, mens man fortsatt er der fisken ble fanget.

Ta vare på dokumentasjon for din registrering!

Dersom dataene skulle vise seg å avdekke et større antall lus eller rømt fisk, kan det bli spørsmål om informasjonen i registreringen er korrekt. Vi oppfordrer derfor til innsending av bilder sammen med meldingen via MMS, samt uttak av skjell som puttes i skjellkonvolutt (leveres gjennom vanlige kanaler lokalt, eller til Veterinærinstituttet, Seksjon for Miljø- og Smittetiltak, Pb 5695 Sluppen, 7485 Trondheim) som dokumentasjon.